[English]

RAFAŁ RUDZKI
strona domowaProfil na Linked[in] >>

rrudzki@wp.pl


 Materiały: 

+'Testujemy krótkoterminowy system bazujący na zmienności' - nawiązanie do nRK 12/2002
(artykuł autorstwa Piotra Zająca, 'Parkiet' - 27.06.2013)
+'WIV20 - indeks zmienności implikowanej dla opcji na WIG20' (dokument roboczy, listopad 2008)
+'Synergia w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym' (prezentacja, konferencja 'Innowacje na rynkach finansowych 2008')
+'OpVaR - pomiar ryzyka operacyjnego w oparciu o koncepcję Value at Risk' (dokument roboczy, lipiec 2008)
+'MiFID a ryzyko operacyjne' (prezentacja, warsztaty 'MiFID dla Banków i TFI' - luty 2008)
+'MiFID a ryzyko operacyjne' (prezentacja, konferencja 'Innowacje na rynkach finansowych 2007')
+'Systemy transakcyjne wykorzystujące analizę techniczną' (prezentacja, 'Akademia Giełdowa 2005/2006')
+'Systemy transakcyjne na zagranicznym rynku terminowym' (artykuł, nRK 06/2003)
+'Trójwymiarowa analiza systemów transakcyjnych' (artykuł, nRK 02/2003)
+'Systemy transakcyjne oparte na zmienności' (artykuł, nRK 12/2002)

 Różne strony: 
 
+Strona indeksu zmienności WIG20
+Strona firmy ARTIM Sp. z o.o.


Ostatnia aktualizacja: 03.07.2013

[English]